Ses Hızı
Ses hızı havada 340 metre / saniye olarak alınır. Ses hızı formülü:
Sesin Aldığı Yol = Zaman x Ses Hızı

Örnek
Şimşek çaktıktan 9 saniye sonra sesi kulağımıza gelmişse,
340 x 9 = 3090 metre yani şişek yaklaşık 3 Km ileridedir.


Ses hızı frekansa bağlı olarak değişmez, her frekansta ses aynı hızda gider.

Ses Hızı :
Havanın sıcaklığına,
Hava Basıncına ( Statik Olarak ),
Hava Yoğunluğuna, bağlı olarak değişir.

Ses hızı sıcaklığın kareköküyle ters orantılıdır. Isı arttıkça ses hızı artacaktır.
Herhangi bir alanda, rüzgar arkadan eserse ses zemine doğru yönlenir.
Rüzgar önden eserse, ses zeminden yukarı doğru yönlenir.
Gündüz, zemin ısındığı için ses dalgaları ısı etkisi nedeniyle yukarı doğru yönelir.
Gece, zemin soğuduğu için ses dalgaları daha uzağa gidecektir ve aşağıya doğru yönelir.

Denizde suyun yapısı yansıtıcı bir yüzey oluşturmaktadır. Bu nedenle denizde ses sakin bir ortamda 4-5 Km. kadar uzağa gidebilir.

 
SIVILAR ISI (ºC) SES HIZI (m/sn)
Aseton 20ºC 1192
Anilin 20ºC 1656
Benzol 20ºC 1326
Etil Alkol 20ºC 1168
Gliserin 20ºC 1923
Cıva 20ºC 1451
Metil Alkol 20ºC 1123
Su (Hafif) 25ºC 1497
Su (Ağır) 25ºC 1401
Deniz Suyu 0 - 17ºC 1440 - 1550
Parafin Yağı 33.5ºC 1420
Sedir Yağı 29ºC 1406
Okaliptüs Yağı 29.5ºC 1276
Benzin 34ºC 1250
Haşhaş Yağı 31.5ºC 1772
Gaz Yağı 34ºC 1295
Zeytin Yağı 32.5ºC 1381
Fıstık Yağı 31.5ºC 1562
Transformatör Yağı 32.5ºC 1425

Kaynak
Ses Frekans Tekniği
İ. Eren BAŞARAN