Resim Çerçevesinin Etkisi
Kamera, mizansenin bir kısmının etrafına çerçeve koymaktan çok daha fazlasını yapar. Gösterdiğini yapısından gelen bir özellikle kendiliğinden değiştirir. Ekran, nesneleri tamamıyla yalıttığı (seyirci diğer olan biteni göremez) ve sonuçta resim düz olduğu ve stereoskopik etki yaratamadığı için gerçek mizansende varolmayan ilişkiler meydana gelir.

Düz çerçeveli bir resimde öznel etkiler çeşitli şekillerde ortaya çıkarlar.

Bir düzlem başka bir düzlemin belli bir mesafede arkasında olsa bile, çekimde dip dibe hatta iç içe geçmiş görünebilirler.

Uzaysal olarak birbiriyle ilişkili olmayan ton ve renk alanları, resimde, resmin dengesini etkisini etkileyecek şekilde yan yana görünürler. Eşzamanlı kontrast, sonucu etkiler.

Düz bir ekran perspektifinde nesnelerin şekil ve kompozisyon çizgileri kamera açısına göre değişir.

Değişik mesafelerde bulunan ve birbirleriyle ilişkili olamayan nesneler, resimde bir kompozisyon grubu olarak birleşebilirler.

Resim içinde, nesneler arasında hayali kompozisyon ilişkileri ve görsel gerilimler oluşur.

Nesneler ekranın kenarlarına doğru yaklaştıkça, özellikle ekranı dolduran çekimlerde gerilim veya sıkışma izlenimi oluşabilir.

Nesnelerin yanal konumları kompozisyon etkilerini artırır.

Çeşitli dinamik etkiler ortaya çıkar (dinamik kompozisyon).


Kaynak
Televizyon Yapım Tekniği - Gerard Millerson