Sıcak ve Soğuk Renkler
Renkler, şiddetlerine ve insanlar üzerindeki ruhsal etkisine göre ikiye ayrılırlar.

Sıcak renkler; Kırmızı, turuncu, sarıdır. Kırmızıda ateşin sıcaklığını ,turuncuda güneş ışığının etkisini, sarıda da ışık ve aydınlığı duyarız. Bu renklerin havadaki titreşimi kuvvetli olduğu için, diğer renklere göre gözü daha önce etkiler. Çocukta renk anlayışı başladığı zaman, kırmızıya ona atılması, ilkel toplulukların en çok önem verdiği renklerin sıcak renkler oluşu bundandır. Varlıkların ışık alan kısımlarında daha çok sıcak renkler egemendir. Bu renklerin ruhsal etkisi neşe, canlılık harekettir.

Soğuk renkler ; yeşil, mavi, mordur. Sıcak renklere göre titreşimi az olan bu renkler, gözü ikinci derece etkiler. Ruhsal etkisi hüzün, rahatlık ve durgunluk olan bu renkler gölgeli kısımlarda daha çok yer alırlar.

Kırmızı Sarı Turuncu Sıcak Renkler
Mavi Yeşil Mor Soğuk Renkler

Görülüyor ki çizgilerde olduğu gibi, renklerde de zıtlık vardır. Bir resimde iyi bir uyum kurulabilmesi için renklerin sıcak, soğuk durumlarının önemle ele alınması gerekmektedir. Sadece soğuk renklerin yada sıcak renklerin bulunması iyi bir etki bırakmaz. Soğuk renklerin hakimiyetinde yapılan bir resimde sıcak renklerle bir denge kurulmalıdır. Model hazırlanırken de bu özelliğe dikkat edilmelidir. Örneğin sıcak renklerin çoğunlukta olduğu bir modelin fonunu soğuk renklerden hazırlamalıdır.

Renkli resim çalışmalarında renkler arasındaki geçişleri (pasajları) boyarken soğuk ve sıcak renkler arasındaki uyuma özellikle dikkat etmelidir. Örneğin, bir eşyada ışıklı ve gölgeli kısımlar sıcak tonda olabilir, bu durumda uyum sağlanması için geçişlerde soğuk renkler aranmalıdır. Eğer eşyanın ışıklı ve gölgeli kısımları, soğuk tonda ise, ışıklı kısımları yada geçişleri sıcak renklerle boyanmalıdır.

Şunu da unutmamalıdır ki; renk karışımlarında soğuk bir renge soğuk bir renge sıcak bir renk katıldıkça, bu rengin soğukluk etkisi gittikçe azalır. Sıcak bir renk, soğuk bir renkle karıştırıldığında sıcaklık etkisini kaybeder.


Kaynak
Parramqn, Jose M. "Yağlı Boya Resim Sanatı" Remzi Kitabevi İstanbul,1999
Milli Eğitim Bakanlığı "Resim İş Öğretmenliği Kılavuzu" İlköğretim 1-5 İstanbul,1998
Kılıçkan, Hüseyin. "Resim Bilgisi" İstanbul,1999
Gambrich E.H. "Sanatın Öyküsü" Remzi Kitabevi, Singapur, 1997