Refleks Vizörler
Fotograf makinesi üzerinde bulunan vizör ile objektiften geçen ışığı görmenin imkanı yoktur. Bu nedenle paralaks hatası meydana gelir. Bazı makinelerde ise iki adet objektif bulunur ve paralaks hatası en aza indirilir. Objektiften film düzlemine düşen ışığın görülemediği, ayrı bir lens veya objektiften görüntünün izlenebildiği, film düzlemine düşen görüntü ile vizör görüntüsü arasında bir açının bulunduğu vizörlerdir. Fotografcı refleks olmayan vizörden baktığında film üzerine düşen görüntüyü göremez. Bu nedenle netleme işlemi göz ile yapılamaz ve kontrol edilemez. Refleks olmayan vizörlerde fotografcı netlik yapabilmek için metre ile ölçüm yapmak veya tahmin etmek zorunda kalır.

Refleks olmayan ama geliştirilmiş vizörler basit bir Galileo dürbününden başka bir şey değildir. Fotografçının tespit ederek konuya göre taktığı objektifin görüş açısı ile eşdeğer görüntüyü kameramana iletirler. Bu tip vizörlerde de paralaks hatası bulunur ve düzeltme işlemine gerek vardır.Paralaks Hatası: Objektiften geçip film üzerine düşen görüntü ile vizörden görünen görüntü arasındaki farka denir. Bu fark her iki objektif ya da vizöre düşen görüntü arasında açı ve uzaklık farkından ileri gelir. Her iki optik sistem , birbirine paralel olan eksenler üzerine yerleştirilmiştir. Bu nedenle vizörden tam olarak ayarladığımız konunun pozlandırmadan sonra üsten kesildiğini görürüz.